چه‌و جۊ پیاڵه‌ێ باده مه‌س / شعری از وحید میره بیگی . کرمانشاه

چه‌و جۊ پیاڵه‌ێ باده مه‌س /  دو شعر از وحید میره بیگی . کرمانشاه
سه‌ر نه‌ێده سه‌ر ئیمانه‌گه‌م ، سه‌ر زڵفه کافرکاره‌گه‌ێ
 هاره‌، ئه‌یاره ، به‌د مه‌سه‌و ! ، هارم ئه‌ڕا چه‌و هارە‌گه‌ێ!
 تێدوو وه دۊره‌و هاپێه‌و، هه‌م شه‌ڕ فرووشێ ...شه‌ڕ سه‌نم
 شه‌ڕ وه ده‌سێ خه‌ێر خۆڵاس ، هه‌ر تامه ژار ماره‌گه ێ!
 □□
 چه‌و جۊ پیاڵه‌ێ باده مه‌س، دڵ ئاڵه‌مێگ هاورده ده‌س
 خانم هه‌وادارێ فره‌س ! ، هه‌ر من نیه‌م بێچاره‌گه‌ێ!
 خۆڵکم نیه‌که‌ێده باخێ وو ،مردم وه ئاخ وو داخێ وو
 نه‌ۊشن ئه‌‌ڕا داسه سه‌رم،دی دامه‌سه‌ێ ئه‌و باره‌گه‌ێ!
 ئه‌و جۊ وه‌هاره‌و من زه‌ۊم ، کانی دڵم هه‌ڵ تووقنێ
 نه‌ود، ئاسمانگ شعره‌گه‌م، چه‌و نۊقنێ ئاساره‌گه‌ێ!
 ئه‌و دی خۆڵامه‌و دینه‌گه‌م! ،هه‌م ماڵه‌‌گه‌م هه‌م مینه‌گه‌م
 ئی ماڵمیشه بڕمنم ، ها مل دڵم لاواره‌گه‌ێ!
خۊنێ شه‌راوه لامه‌سه‌و ،هه‌ر وه مه‌سی چووده ڕێه‌
و خوه‌زگا وه هه‌ر باخێ بچوو، بوومه مه‌لۊچک داره‌گه‌ێ....
/ 0 نظر / 114 بازدید