یک غزل زیبای کُردی از محمد جواد محبت

شه‌و ئڕاێ لانه‌ێگ په‌ل و پوو بووم ئراد / یک شعر کوردی از محمد جواد محبت

 

ت بوه سه‌ییاد ، ئاهوو بووم ئراد

یا شکار بان شاهوو بووم ئراد

 

تا درایدن جوور مانگ چوارده ،

ئیسه جافی بیوشم: ئاسوو بووم ئراد

 

تا بزانی راس راس دووسییم،

جوور شاهین ترازوو بووم ئراد

 

ت وه تیژی قسیه‌گاند په‌ێکوله

م گوڵ شه‌وده‌ر نه ! هیروو بووم ئراد

 

به‌و وه شوونم جوور به‌ڵگ بان ئاو

بیله من ریخ بن جوو بووم ئراد

 

ئێ زرانی ژانه هه‌ر کار خوه‌مه

به‌س ک هه‌ر شه‌و سه‌ر وه زانوو بووم ئراد

 

هه‌م خوه‌شی هه‌م سه‌رخوه‌شی هه‌م دلخوه‌شی

دی ولم که! جوور یاروو بووم ئراد

 

تا نه‌تووری ئه‌ر چ تاڵم جوور ژار

گیان شیرین! ئێ ڕوو ئه‌و ڕوو بووم ئراد

 

ڕووژ ئڕاێ ڕووژی بچووم و بامه‌وه

شه‌و ئڕاێ لانه‌ێگ په‌ل و پوو بووم ئراد

 

کی تیو نێ بووڕێدن ئێ دووسیه ،

عاشقم هه‌ر چه‌ن کوته‌ڵکوو بووم ئراد.

/ 0 نظر / 168 بازدید