بابک دولتی - کرمانشاه متولد : ۱۳۵۳ کارشناس ارشد ادبیات فارسی
بال بزن بال !...

هیچ مهم نیست شب کناره ندارد
بغض نکن ! گریه ی تو چاره ندارد
دلخوش فانوس خویش باش در این شب !
سفره ی این آسمان ستاره ندارد
سهره ی من ! آتشی ز راه می آید
بال بزن بزن بال ! استخاره ندارد
بال که زد می رود... بدان که! پرنده
کار به آن دست پاره پاره ندارد
هر چه ورق می زند زمین تن خود را
مثل تویی را در این هزاره ندارد
یافتنت در کویر، معجزه ای بود
آمدنت فرصتی دوباره ندارد

/ 7 نظر / 51 بازدید
nader

کاش اسم بيستون رتعوض می کرديد چون همه فکر می کنند بيستون يعنی يک کوه در فلان جا

singleboy

اومدم يه سری هم به شما بزنم . محسن حيدری

فری

سلام. غزل قشنگی بود و ............دستت درست!

ali -20

غزل خوبی بود اما نه به قشنگی ديگر کار های دولتی به هر حا ل موفق باشيد

ahoora

من عاشق تمام شعرهای شما هستم به اميد کارهای قشنگتر از شما.

BEHNAM GH

دستتان درد نکند خيلی خوب بود . اميدوارم هر روز بهتر از ديروز باشد.

farhane

سايتتان خيلی لطيف است