# ادبیات_داستانی_کرمانشاه

ادبیات داستانیِ کرمانشاه، یکی از پیشگامان سبک پسامدرنیسم / دکتر علی اکبری

چکیده    امروزه بررسی ادبیات روایی هر سرزمینی ضمن شناخت جنبه هایی از فرهنگ و سنت روایتگری آن سرزمین، آن را با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 94 بازدید