# جلیل_آهنگرنژاد

نقدی بر شعر دکتر مسعود سپه وندی با تکیه بر مجموعه شعر «ابرهای عاطفه»

  بازنشر از روزنامه آرمان امروز       جلیل آهنگرنژاد: از شعر چه می خواهیم؟ پاسخ به این پرسش بی شک یکسان، شفاف، مصداقی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید