# شعر_امروز_کرمانشاه

ادبیات داستانیِ کرمانشاه، یکی از پیشگامان سبک پسامدرنیسم / دکتر علی اکبری

چکیده    امروزه بررسی ادبیات روایی هر سرزمینی ضمن شناخت جنبه هایی از فرهنگ و سنت روایتگری آن سرزمین، آن را با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 94 بازدید

یک شعر / در « میدان مصدقی » که بوی نفت می دهد و .... / جلیل آهنگر

  از اتوبوس خط واحد زمان پیاده می شود  در « میدان مصدقی » که بوی نفت می دهد و  ادکلن و ماتیک ΦΦΦ تو پشت پنجره‌ای کز کرده ای بی که  ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 32 بازدید