محمد سعید میرزایی - کرمانشاه صاحب مجموعه شعرهای : درها برای بسته شدن آفریده شد

تا بند رنج های کهن آفریده شد
صدها هزار برده چو من آفریده شد

وز بندهای عشق در انسان بی شکیب
عصیان روح و محنت تن آفریده شد

ما روز اول آفرینش غم لال بوده ایم
چون غم پدید گشت سخن آفریده شد

ابلیس دام وسوسه ی مردمش نمود
چون بی لباس عاطفه زن آفریده شد

تندیسی از خمیره ی خونین هستی ام
زیر شکنجه چهره ی من آفریده شد

دیوارها بنا شد و در ظلمت جهان
درها برای بسته شدن آفریده شد

/ 2 نظر / 52 بازدید
setare

سلام ! ازکارهای تازه ی ميرزايی هم بزنيد

sirvan

ميرزايی با اولين مجموعه اش بيشتر شاعريش رو ثابت کرد تا ...... شما اينجوری فکر نمی کنين ؟!